Investeren in de toekomst


Investeren in de toekomst - snelheid en flexibiliteit troef

Afgelopen jaar heeft ECOSNOEI opnieuw fors geïnvesteerd in haar machinepark. 

Om zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan, moeten de machines beantwoorden aan de nieuwste en meest geavanceerde technologieën. Daarom volgt ECOSNOEI een resolute politiek van investering in eigen materieel. Het engineering team ontwerpt of tekent aanpassingen aan bestaand materieel uit om aan de eisen te kunnen voldoen.

De keuze voor een  en uitgebreid machinepark in combinatie met goed opgeleide mensen brengt enorm veel voordelen met zich mee. Het zorgt er voor dat ECOSNOEI heel flexibel en snel te werk kan gaan wat voor de klant ook veel voordeliger uitkomt.

Korte deadlines vormen geen probleem, onder meer ook omdat ECOSNOEI door de beschikking over voldoende materieel met twee ploegen kan werken.
download bijlage

Meer fotos