• Ook voor dringende interventies
  • elektr. ecocheques & bancontact

Privacy policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Ecosnoei BV met url https://ecosnoei.be/ . Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Privacybeleid

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Ecosnoei BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, handelend onder Ecosnoei BV met ondernemingsnummer BE 0860.340.015 .
Zetel: Legen Heirweg 11 – 9890 Gavere
Telefoon: 09 374 47 11 | e-mail: info@ecosnoei.be

Welke gegevens worden verwerkt?


Wij verzamelen uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens via het antwoordformulier op de website. Het betreft deze gegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

•    om u te kunnen informeren of contacteren, wanneer u informatie wenst te verkrijgen over onze diensten,
•    om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
•    om onze website en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren.

Ecosnoei BV bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden.
Wenst u meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

Ecosnoei BV is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan info@Ecosnoei.be . Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Bij vragen kan u ons contacteren, als volgt:

•    via mail op info@Ecosnoei.be ,
•    per post op Legen Heirweg 11 – 9890 Gavere,
•    telefonisch op het nummer 0490 11 82 98.

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Ecosnoei BV stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ecosnoei BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Ecosnoei BV. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Ecosnoei BV.

Links en verwijzingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. Ecosnoei BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van die andere websites.